Naslovna strana

U prilogu ovog teksta možete preuzeti odogovre direktora BRC Jugoistok na zahteve Sindikata br. 64, 65 i 66

Odogovor na dopis 1   ~600kb

Odgovor na dopis 2   ~1.9mb

Na sledećem linku preuzmite novi Statut Sindikata EPS-a usvojen na sednici GO Sindikata EPS-a 05.08.2008. godine.

Statut Sindikata EPS-a  ~6Mb

Na linku ispod možete preuzeti podatke o uvećanju zarada po osnovu prekovremenog rada, rada na dan državnog praznika, rad noću, smenski rad, rad nedeljom i kućno dežurstvo po ograncima i zbirno za PD ED "Jugoistok" Niš za period januar - jun 2008. godine.

Pregled uvećanja zarade  ~60kb

Na sledećem linku možete preuzeti dopis direktoru upućen na osnovu odluke IO sa XXXIII sednice u održane dana 30.07.2008. godine u HE Vucje, a u vezi inicijative za zakazivanje sastanka izmedju direktora PD, direktora ogranaka, predsednika Sindikata "Jugoistoka" i predsednika Sindikata ogranaka radi resavanja pitanja bitnih za zaposlene

Dopis direktoru 01.08.  ~400kb

Na strani dokumenta / dopisi, zahtevi ili na linkovima ispod teksta mozete preuzeti kompletan tekst koji je e-mailom dostavljen zaposlenima u PD ED "Jugoistok" Niš. Dopis zaposlenima se odnosi na aktuelna pitanja prekovremenih casova rada, isplate zarada, beneficiranog radnog staza i sl. U okviru teksta nalazi se i pet tabela koje takodje mozete preuzeti. Linkovi za preuzimanje se nalaze u nastavku pomenutog teksta.

Dopis direktoru  ~80kb

Tabele 1 i 2 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabela 3 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabele 4 i 5 Pregled zarada i zaposlenih  ~50kb

Dana 30.07.2008. godine u prostorijama HE Vucje odrzace se XXXIII sednica IO SO PD ED "Jugoistok" Niš.

XXXII sednica Izvršnog odbora održace se dana 07.07.2008. godine sa pocetkom u 11 casova u sali za sastanke Upravne zgrade ED "Jugoistok" u Nišu

Novi telefoni kancelarije Sindikalne organizacije "Jugoistok" Niš. Tel. 018/518-799, tel./fax 018/518-729. Email adresa: sindikat@jugoistok.com

Na sledećim linkovima nalazi se zahtev upućen generalnom direktoru EPS-a u vezi manje isplaćene zarade zaposlenima u PD ED "Jugoistok" Niš u 2007. godini za 22,7% jedne prosečne mesečne zarade i zahtev upućen direktoru PD ED "Jugoistok" Niš u vezi sa tim kao i zahtev za smanjenjem prekovremenih časova rada, obzirom da je broj prekovremenih sati u PD ED "Jugoistok" Niš enormno visok i da to znatno utiče na smanjenje zarada svih zaposlenih u PD.

Dopis generalnom direktoru 30.05.  ~450kb

Dopis direktoru Jugoistoka 30.05.  ~450kb

Pregled isplaćenih zarada jan-dec 07  ~450kb

Na strani dokumenta u delu osnovna dokumenta, zapisnici i odbori mozete preuzeti zapisnik sa XI sednice skupstine Sindikata PD ED "Jugoistok" Niš odrzane dana 09.05.2008. godine u hotelu "Lepenski Vir" u Donjem Milanovcu.

II susreti zaposlenih su se odrzali u hotelu "Lepenski Vir" u Donjem Milanovcu. Takmicari su se nadmetali u ukupno 12 disciplina. Pobednik u sveukupnom plasmanu je ekipa "Elektrotimok" Zajecar. U okviru susreta zaposlenih odrzana je i skupstina SO PD ED "Jugoistok" Nis. Tekst koji mozete preuzeti na sledecem linku nacice se i u Informatoru "Jugoistoka". Tekst sadrzi rezime igara i konacan plasman u svim disciplinama. Takodje, na stranici galerija mozete videti najzanimljivije slike sa susreta.

Tekst susreti zaposlenih  ~200kb

Vlada Republike Srbije, Unija poslodavaca Srbije i reprezentativni sindikati potpisali 29.04.2008. godine Opšti kolektivni ugovor. Tekst Opšteg kolektivnog ugovora možete preuzeti na sledećem linku.

Opšti KU  ~1mb

Na sledećem linku kao i na strani dokumenta možete preuzeti zahtev direktoru PD, za uplatu doprinosa Fonda PIO za zaposlene za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem.

Zahtev za upl. 23.04.  ~700kb

Na sednici Izvrsnog odbora SO ED "Jugoistok" odrzane dana 18.04. usvojene su Propozicije susreta zaposlenih ED "Jugoistok" Nis.

Propozicije RSI  ~100kb

U prilogu se nalazi dopis generalnom direktoru JP EPS-a u vezi zakazivanja sastanka u cilju prevazilaženja problema u ED "Jugoistok" oko isplata zarada kao i ostalih bitnih pitanja za zaposlene u "Jugoistoku" i ostalim privrednim društvima.

Dopis sastanak  ~350kb

Dostavljamo Vam dopis broj 252/1 od 09.04.2008. upućen direktorima ogranaka za dostavljanjem izveštaja o mesečnom prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih, izveštaj o prekovremenim časovima ostvarenim i isplaćenim i izveštaj o nagrađenim i kažnjenim za mesec januar, februar i mart 2008. godine.

Beleška sa sastanka sa direktorom  ~450kb

Dostavljamo Vam belešku sa sastanka između direktora PD ED Jugoistok d.o.o. Niš i rukovodstva Sindikata a u vezi sa zahtevima Sindikata upućenim direktoru 17.03. (pitanje bezbednosti i zdravlja na radu, isplate zarada, Metodologije za vrednovanje radnih mesta i sl.

Beleška sa sastanka sa direktorom  ~3.5Mb

U dopisu upućenom 27.03.2008. godine zahteva se rešenje problema neredovnih isplata zarada zaposlenima u ED "Jugoistok" i isplate zaposlenim ženama povodom Dana Žena 8. marta.

Dopis 27.03.2008. ~215kb

Informativno dostavljamo svim članovima Sindikata ogranka ED Niš javno izvinjenje, navodnom inicijativnom odboru za smenu sindikalnog rukovodstva ogranka ED Niš. Obaveštavamo sve članove Sindikata da od svojih poverenika zatraže održavanje sastanaka sindikalnih podružnica na kojima isti treba da Vas detaljno informišu o radu sindikata i problemima sa kojima se sindikat suočava

Dopis 21.03.2008. god. ~490kb

Obaveštenje u vezi sastanka zakazanog za sredu 26.03.2008. godine između predsednika SO PD ED "Jugoistok" Niš, predsednika SO ogrankaa sa direktorom PD ED "Jugoistok" d.o.o. Niš.

Dopis sastanak  ~300kb

Na sledećem linku možete preuzeti dopis koji je upućen od strane predsednika Sindikalne organizacije ogranka ED Niš, Adamović Miroljuba, Veličković Miroslavu, koji pokušava da stvori razdor i nemir u Sindikatu ogranka ED Niš a samim tim i u Sindikatu "Jugoistoka" i na čiju je inicijativu formiran inicijativni odbor za prikupljanje potpisa za pokretanje postupka i smenu predsednika Sindikata ogranka ED Niš i kompletnog ostalog rukovodstva ogranka ED Niš. Suvišan je komentar po svim ovim pitanjima, obzirom da je Veličković Miroslav do juče bio prvi čovek u Sindikatu EPS-a i njegov uspeh je svima u Elektroprivredi Srbije a posebno u Sindikatu ogranka ED Niš i "Jugoistoka" poznat. Adamovic Miroljub, predsednik Sindikata.

Dopis M. Velickovicu  ~500kb

U tekstu koji će se najverovatnije naći i u sledećem izdanju Informatora "Jugoistok" procitajte o aktivnostima Sindikata "Jugoistoka", Sindikata ED Srbije i Sindikata EPS-a u prethodnom periodu

Aktivnosti sindikata

U organizaciji Sindikata ogranka ED Nis svecanim ruckom obelezen je 8. Mart Dan Zena. Svecanim ruckom i prigodnim poklonima, zaposlenim i bivsim zaposlenim zenama, 8. mart je obelezen i u ostalim ograncima PD ED "Jugoistok" Nis u organizaciji SO ogranaka.

Ovde možete preuzeti dopis Sindikata direktoru Bulatoviću u vezi isplate jubilarnih nagrada a u skladu sa PKU

Dopis u vezi isplate jubilarnih nagrada zaposlenima  ~30kb

Na sledećim linkovima možete preuzeti dopis predsednika Sindikata u vezi uvećanih časova rada za period januar - jul 2008. godine.

Dopis  ~60kb

Pregled uvećanja zarade  ~60kb

Na sledećem linku možete preuzeti zapisnik sa XXXIII sednice IO održane u HE Vučje, dana 30.07.2008. godine.

Zapisnik IO  ~100kb

Informativno Vam dostavljamo predlog teksta Kolektivnog ugovora koji je rezultat usaglašenih pregovora svih PD ED Srbije koji su vođeni sa predstavnicima našeg osnivača. Ovakav tekst je potpisan od strane predsednika Sindikata ED "Jugoistok" Niš (po ovlašćenju skupštine Sindikata ED "Jugoistok" Niš) i dostavljen direktoru PD ED "Jugoistok" Niš na potpisivanje. Potpisivanjem ovakvog teksta Kolektivnog ugovora zaposleni će ostvariti daleko veća prava od prava predviđenih Zakonom o radu i dosadašnjim rešenjima iz KU za PD ED "Jugoistok" Niš. Rezultat ovakvog teksta Kolektivnog ugovora je u suštini usaglašavanje jedinstvenih rešenja svih Kolektivnih ugovora PD u okviru EPS-a.

Dopis direktoru  ~350kb

Predlog za potpisivanje  ~200kb

Konacni predlog KU EDS  ~200kb

Iz odgovora koji nam je dostavio direktor na osnovu zahteva Sindikata vidi se da je postupak u vezi beneficiranog radnog staža u toku, odnosno da do današnjeg dana nije izvršena uplata povećanog doprinosa PIO-ru. Imamo obećanja da će se u najskorije vreme uplatiti povećan doprinos, međutim, ukoliko se to ne desi Sindikat će morati da reaguje svim sredstvima sindikalne borbe. Što se tiče prekovremenog rada zaista se nadamo da će poslovodstvo preduzeti sve potrebne mere da se prekovremeni rad smanji. Dostavljamo Vam i pregled broja angažovanih preko FTO i JP sa Kosova u PD ED "Jugoistok" Niš...

Kompletan tekst  ~50kb

Informativno Vam dostavljamo zahtev Sindikalne organizacije ogranka ED Niš da se svim zaposlenim kojima nije isplaćen INTERVENTNI RAD u 2007. godini, isplati.

Dopis interventni rad  ~300kb

Dana 30.05.2008. godine obratili smo se generalnom direktoru EPS-a, predsedniku GO Sindikata EPS-a i direktoru PD ED "Jugoistok" Niš da se zaposlenima u PD ED "Jugoistok" Niš, manje isplaćena zarada u 2007. godini u iznosu od 27,5 miliona dinara isplati u 2008. godini. Obavešteni smo od strane stručne službe Centrale Sindikata EPS-a da je generalni direktor EPS-a uvažio naš zahtev i dao nalog finansijskoj službi EPS-a da se odobrena masa za zarade u 2008. godini po mesecima uveća za 2,5% odnosno da nam se iznos od 27,5 miliona isplati u 8 mesečnih rata, tako da će svi zaposleni biti obeštećeni na ovaj način. Ovim koristimo priliku da se javno zahvalimo generalnom direktoru EPS-a na razumevanju.

Na strani dokumenta mozete preuzeti materijal u vezi izdavanja potvrda o ostvarenim godinama radnog staza kao i dopis generalnog direktora EPS-a u vezi sa tim. Obaveštavamo Vas da se od 02.06.2008. godine pa do 31.07.2008. godine vrsi upis akcija zaposlenih i bivsih zaposlenih EPS-a. Upis se vrsi u nacionalnim sluzbama za zaposljavanje u mestu ogranka.

Za upis akcija potrebno je: potvrda o radnom stazu, overena fotokopija radne knjizice, uverenje o drzavljanstvu, potvrda o mestu prebivalista i fotokopija licne karte

35. susreti radnika Elektrodistribucija Srbije odrzani u Donjem Milanovcu, u hotelu "Lepenski Vir", od 21. do 25. maja 2008. Pobednik je kao i prosle godine, osvojivsi 43 poena u sveukupnom plasmanu, ekipa ED "Jugoistok". Tome su najvise doprinela prva mesta u sledecim disciplinama: penjanje na stub, mali fudbal, streljastvo (zene)

Konacan plasman  ~50kb

Rezultati svih disciplina  ~350kb

Na sledećem linku kao i na stranici dokumenta/zapisnici možete preuzeti zapisnik sa XXIX sednice IO održane u Nišu dana 18.04.2008. godine. Na sastanku su usvojene nove Propozicije susreta zaposlenih.

Zapisnik IO  ~100kb

Obaveštavamo sve zaposlene u ED "Jugoistok" Niš da je na sastanku Sindikata radnika EPS-a i poslovodstva JP EPS-a održanog dana 22.04.2008. godine (utorak) na kome se pored ostalog razmatralo i pitanje neredovnih isplata zarada u PD ED "Jugoistok", d.o.o. Niš, postignut dogovor da se zaposlenim ženama u ED "Jugoistok" Niš najkasnije 24.04.2008. godine (četvrtak) isplati preostali iznos od 1.000,00 dinara na ime poklona za 8. mart. Dogovoreno je i to da se akontacija za mesec april 2008. godine takođe isplati najkasnije do 24.04.2008. godine i da se nadalje redovno vrši isplata zarada u rokovima predviđenim Kolektivnim ugovorom.

Na sledećem linku nalazi se dopis generalnom direktoru JP EPS-a u vezi problema isplate zarada u ED "Jugoistok" i apela za što hitnijim rešavanjem istog.

Dopis gen.dir. EPSa  ~400kb

Sednica Izvršnog odbora SO PD ED "Jugoistok" Niš, održaće se 18.04.2008. godine (petak) u sali za sastanke u Nišu, sa početkom u 11h

11.04.2008. godine (petak) odrzan je sastanak Odbora za sport Sindikata PD ED "Jugoistok" gde su donete nove Propozicije susreta zaposlenih u PD ED "Jugoistok" Nis, obaveljeno zrebanje za predstojece susrete zaposlenih i donete odluke oko same organizacije susreta. Zapisnik sa sednice Odbora kao i nove Propozicije bice dostavljene putem mejla u utorak 16.11.2008.

Članak u dnevnom listu Politika u vezi zahteva upućenim generalnom direktoru JP EPS-a za redovnu isplatu zarada tj. poštovanje Kolektivnog ugovora i isplatu zaposlenim ženama povodom 8. marta

Članak 31.03. ~115kb

EPSTURS Beograd je dostavio ponude za letovanje u Srbiji i Crnoj Gori tako da su kompletirane ponude svih T.A. koje je Izvrsni odbor na svojoj prethodnoj sednici odabrao kao organizatore letovanja za clanove Sindikata. Ponude EPSTURSA su dostavljene i na e-mail adrese.

Poziv Nadzornom odboru Sindikata PD ED "Jugoistok" Nis da izvrsi kontrolu poslovanja Sindikata PD ED "Jugoistok" Nis i ogranka ED Nis.

Dopis 25.03.2008.  ~215kb

Sindikatu ED "Jugoistok" Niš registrovan je .org.rs internet domen tako da ćete ubuduće sajtu moći da pristupite i putem www.sindikat-jugoistok.org.rs. Stari .org.yu domen ostaje aktivan do kraja 2009. godine. 

Na sledećem linku nalazi se zapisnik sa sednice predsedništva Sindikata EPS-a održanog 03.03.2008. godine

Preuzmi zapisnik

04.02.2008. odrzan je sastanak Republickog odbora Sindikata ED Srbije u Donjem Milanovcu.

Preuzmi zapisnik sa sastanka

08.02.2008. godine na sednici GO Sindikata EPS-a usvojena je ostavka dosadasnjeg predsednika GO Sindikata EPS-a Miroslava Velickovica i izabran je novi predsednik GO Sindikata EPS-a, Milan Djordjevic iz SO PD RB "Kolubara" kao i zamenik predsednika, Branko Tomic, inace predsednik SO PD "Elektrosrbija" Kraljevo..

Preuzmi zapisnik sa sastanka

 

Dizajn Marko Milošević, Sindikat PD ED "Jugoistok" Niš , 2008

koristeći freeware software NVU i Mozilla Composer